Terug naar de homepage van Universiteit Leiden Studieondersteuning

Digitale coaching

Checklist studeren

Met deze checklist kan je nagaan of jij de studie op een effectieve wijze aanpakt. Er zijn 10 belangrijke voorwaarden voor goede studieresultaten in opgenomen. Klik aan wat voor jou momenteel van toepassing is. Je krijgt dan meteen commentaar op jouw studieaanpak.
Als je al de vragen hebt ingevuld kan je de checklist laten analyseren en krijg je nog een extra commentaar. Desgewenst kan je de checklist nogmaals invullen.
1. Overzicht van studie en andere activiteiten geen enigszins in hoge mate
2. Duidelijkheid in prioriteiten
     2.1 studie- en andere activiteiten geen enigszins in hoge mate
     2.2 studieactiviteiten onderling geen enigszins in hoge mate
3. Genoeg tijd (en niet extreem veel) aan de studie besteden niet enigszins in hoge mate
4. Regelmatig studeren
niet enigszins in hoge mate
5. Op tijd beginnen met studietaken niet enigszins in hoge mate
6. Goede werkplek(ken) niet enigszins in hoge mate
7. Om kunnen gaan met afleiding door anderen (medestudenten, vrienden, partner, ouders, werkgever) niet enigszins in hoge mate
8 Goed kunnen studeren en tentamen doen:
     8.1 actief informatie opnemen en verwerken ('geconcentreerd' studeren) niet enigszins in hoge mate
     8.2 zo nodig advies vragen aan docent / medestuden (en niet blijven hangen aan studieproblemen) niet enigszins in hoge mate
     8.3 opdrachten / werkstukken maken (en niet veel uitstellen) niet enigszins in hoge mate
     8.4 voorbereiding afstemmen op het tentamen (en niet verrast worden door de vragen) niet enigszins in hoge mate
     8.5 tentamens halen niet enigszins in hoge mate
9. Interesse in de studie niet enigszins in hoge mate
10. Vertrouwen dat je de studie aankunt niet enigszins in hoge mate

Je kunt de manier waarop je de checklist hebt ingevuld laten analyseren. Deze analyse is gebaseerd op wat je het laatst hebt aangeklikt en geeft alleen een zeer algemene indruk weer! Desgewenst kan je de vragen opnieuw invullen.

Studentenpsychologen - Universiteit Leiden