Scriptieproblemen Studieondersteuning Universiteit Leiden

Scriptieproblemen voorkomen

Deze training is bedoeld als steun in de rug voor studenten die aan hun afstudeerscriptie beginnen.

Sommige studenten weten op grond van hun ervaringen met het schrijven van werkstukken dat het uitvoeren van een omvangrijk project als het afstudeeronderzoek hen niet makkelijk zal afgaan. Andere studenten hebben juist geen of nauwelijks ervaring met het schrijven van teksten op hun vakgebied. En er zijn studenten die in de problemen komen door bijvoorbeeld uitstelgedrag. In deze gevallen kan de training nuttig zijn omdat de bijeenkomsten stimuleren gericht aan het werk te gaan en te blijven.

Tijdens de bijeenkomsten staan de volgende activiteiten centraal
  • het stap voor stap maken van een goede opzet voor de scriptie;
  • het bewaken van de hoeveelheid tijd die aan de scriptie besteed wordt;
  • het kennismaken met methoden om het denk- en schrijfwerk te structureren;
  • het lezen van teksten van andere studenten en het krijgen van commentaar op je eigen teksten.
De training is geen vervanging van de begeleiding door een docent. Het doel van de training is, zo ver te komen dat er iets geproduceerd wordt dat aan de begeleider voorgelegd kan worden. Naast de bijeenkomsten moeten deelnemers soms opdrachten maken, maar die hebben meestal betrekking op het werk dat ze hoe dan ook voor de scriptie moeten verzetten. Deelname aan de training is alleen zinvol als er ook daadwerkelijk een scriptieonderwerp gekozen is en er voldoende tijd is om aan de scriptie te werken.

Data en opgave
Informatiebijeenkomst: maandag 15 oktober 9.30-10.30
Data en tijd: maandag van 9.30-11.30 uur, 29 oktober, 5,12, 19 november, 3, 17 december, 7 en 21 januari, 4 februari
Kosten: 25,-
Deelnemers: maximaal 12
Trainer: mw. S.Beijne
Aanmelden voor: 12 oktober
Opgave voor: 12 oktober: inschrijfformulier of secretariaat ICS (Rapenburg 70/74, 071 5278026)