homepage Universiteit Leiden Studieondersteuning

Studentenpsychologen

Algemene Studievaardigheden
Inhoud
Studiegewoonten en studievaardigheden Inleiding
Studiegewoonten
Actief studeren
Studieplanning Waarom is plannen belangrijk?
Lange termijnplanning
Korte termijnplanning
Tijdsbesteding en studieplanning
Een paardemiddel in de strijd met de tijd
Orienteren: weten waar je aan begint Oriëntatie
Strategieën om studiestof door te nemen
Lezen en bestuderen Inleiding
Bestuderen van studiestof
Hoofd- en bijzaken onderscheiden
Tekstkenmerken
Studiemethoden Inleiding
Onderstrepen
Aantekeningen maken
Uittreksel maken
Samenvatting maken