SprekenStuderen


Leren presenteren

Presenteren en spreken in een werkgroep zijn voor de meeste studenten uitdagende taken.

Sociale vaardigheden
In je studie, maar ook in je studentenleven is het fijn over goede sociale vaardigheden te beschikken.
 
Studentenpsychologen – 03/02/2022